• Home
  • /
  • News
  • /
  • “The 33rd Thailand’s Ombudsman Seminar” In Phuket
ombudsman 33th, meeting in phuket, Thavorn Palm Beach Resort

“The 33rd Thailand’s Ombudsman Seminar” In Phuket

On 24-25th May 2017, Thavorn Palm Beach Resort hosted the two-day seminar for the Ombudsman of Thailand “The 33rd Thailand’s Ombudsman Seminar”. Over 500 participants joined the event at Thavorn Palm Beach Resort’s Royal Palm Hall.

 

โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานราชการในสาขาต่างๆ ที่มาเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 33” ที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน

 

ombudsman 33th, meeting in phuket

 

โดยในวันแรกมีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจกาารแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาารแผ่นดิน และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมไปถึงระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วนของรัฐและภาคประชาชน จากจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และพังงา หวังบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและประชาชน และนำเสนอวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ombudsman 33th, meeting in phuket, Thavorn Palm Beach Resort

 

ในวันที่สองเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก 7 โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนมุสลิมภูเก็ต และโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

ombudsman 33th, meeting in phuket

Leave a Reply