• Home
  • /
  • News
  • /
  • พิธีรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์สถานที่จัดงานระดับประเทศไทยและอาเซียน 2561
พีธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสหกรรมไมซ์, Asian MICE 2019, TCEB 2019

พิธีรับตราสัญลักษณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์สถานที่จัดงานระดับประเทศไทยและอาเซียน 2561

ทางโรงแรมถาวรบีช วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา และ โรงแรมถาวรปาล์ม บีช รีสอร์ท ได้เข้ารับตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและสถานที่จัดงานอาเซียน (Thailand and ASEAN MICE Venue Standard) ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการมอบตราสัญลักษณ์ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา


TCEB 2019, AMVS 2019, มาตรฐานสถานที่จัดประชุม, Thavorn Hotels & Resorts


ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้เผยความสำเร็จในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในอาซียนด้วยมาตรฐานสากล เดินหน้าชูจุดขายไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีมาตรฐานสถานที่การจัดงานครอบคลุม 3 ประเภท คือ ห้องประชุม (Meeting Room) สถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition Venue) และสถานที่การจัดงานพิเศษ (Special Event Venue) ซึ่งถือเป็นต้นแบบมาตรฐานไมซ์ของอาเซียน และยังประสบความสำเร็จในการผลักดันมาตรฐานของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้านผู้ประกอบการสถานที่พร้อมรับลูกขับเคลื่อนไมซ์ไทย ร่วมพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน ชี้ช่วยเพิ่มโอกาสดึงงานและอีเว้นท์ระดับนานาชาติสู่ประเทศและชุมชน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้เวทีงาน ไมซ์ สแตนดาร์ด เดย์ 2019 (MICE Standard Day 2019) มอบตราสัญลักษณ์การันตีมาตรฐานผู้ประกอบการสถานที่ 156 ราย พร้อมกระตุ้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมสร้างประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก


TCEB 2019, AMVS 2019, มาตรฐานสถานที่จัดประชุม


ซึ่งในปี 2562 ได้ให้ความสำคัญใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรก ขยายและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ ประเภทห้องประชุม (Meeting Rooms) ในเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง ส่วนที่สอง ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า (Exhibition MICE Venue Standard) และส่วนที่สาม เร่งส่งเสริมโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venue) เพื่อกระตุ้นและดึงดูดการจัดงานเมกะอีเว้นท์และเฟสติวัลระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นรูปแบบงานที่ได้รับการยอมรับจากองค์การส่งเสริมการจัดประชุมชั้นนำจากทั่วโลกว่าเป็นงานที่สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม แก่เมืองและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ งานเฟสติวัลและอีเว้นท์ประเภท 4.0 (Tech Show) งาน creative & lifestyle และงานเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


TCEB 2019, AMVS 2019, มาตรฐานสถานที่จัดประชุม


การดำเนินงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์เท่านั้น แต่การที่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนนำมาตรฐานเหล่านี้ไปใช้ถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นเครื่องมือการันตีในคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ ที่จะดึงดูดให้ผู้ประกอบการไมซ์จากภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกเดินทางมาจัดงานในอาเซียนมากขึ้น ซึ่งเป็นความสำเร็จร่วมกันของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับภูมิภาค ส่วนด้านที่ 3.International Standard ส่งเสริมและกำกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการด้วยการใช้มาตรฐานสากลและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริการมาตรฐาน ISO


TCEB 2019, AMVS 2019, มาตรฐานสถานที่จัดประชุม


ส่วนพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและสถานที่จัดงานอาเซียน ในปีนี้มีผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่จัดงานเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์จำนวน 156 ราย แบ่งออกเป็นมาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุมจำนวน 136 แห่ง มาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้าจำนวน 4 แห่ง มาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษจำนวน 16 แห่ง และผู้ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนประเภทห้องประชุมจำนวน 20 แห่ง อาทิ โรงแรม เรเนซองล์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ โรงแรม จี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี เป็นต้น


TCEB 2019, AMVS 2019, มาตรฐานสถานที่จัดประชุม


จากการดำเนินงานของทีเส็บตั้งแต่ปี 2557 ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS รวมทั้งสิ้น 371 แห่ง คิดเป็นจำนวน 949 ห้อง/พื้นที่ ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 1.ประเภทห้องประชุม 344 แห่ง รวม 910 ห้อง 2.ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า จำนวน 11 แห่ง 23 ฮอล์ล และ 3.สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ 16 แห่ง รวม 16 พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานของอาเซียน หรือ AMVS ประเภทห้องประชุมรวมทั้งสิ้น 33 แห่งทั่วประเทศ


— ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก https://siamrath.co.th/n/77140

Leave a Reply