• Home
  • /
  • News
  • /
  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม รุ่นที่1, รุ่นที่2 ประจำปี 2561 ภูเก็ต
อบรมภูเก็ต, โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม รุ่นที่1, รุ่นที่2 ประจำปี 2561 ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท ภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับกลุ่มตัวแทนจากโรงแรมชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตที่มาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม รุ่นที่1 (8-10 เมษายน 2561) และรุ่นที่2 (9-11 เมษายน 2561) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอาคารและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับพลังงานจังหวัดภูเก็ต ที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ และ ห้องประชุมปาล์ม ฟลาวเวอร์ โดยมีวิทยาการ ทีมงาน และตัวแทนจากโรงแรมต่างๆ เข้าร่วมรุ่นละ 70 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 140 คน

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม

โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานในโรงแรม

 

ซึ่งภายในงานจะเป็นการฝึกอบรมโครงการของแต่ละรุ่นเป็นเวลา 3 วัน โดย 2 วันแรกจะเป็นร่วมเสวนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนำไปปรับใช้ภายในองค์กรของตน โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน กับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีการติดตามแผนการตรวจติดตามโรงแรมที่เคยเข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และหารอยรั่วการใช้พลังงาน โดยเน้นจากมาตรการที่ไม่ต้องลงทุน และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ทันที

 

meeting in phuket, Energy 2018

Save Energy 2018 in Phuket

 

ส่วนวันสุดท้ายจะเป็นการทำกิจกรรม workshop ให้ทุกโรงแรมได้มีส่วนร่วมกันนำเสนอแนวทางประหยัดพลังงาน และเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน โดยมีการแจกรางวัลสำหรับทีมผู้ชนะที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

 

smart hotel 2018, meeting in phuket

Leave a Reply