• Home
  • /
  • News
  • /
  • Phuket Energy Fair 2018 Seminar at Thavorn Palm Beach Resort
จัดนิทรรศการในภูเก็ต, meeting in phuket

Phuket Energy Fair 2018 Seminar at Thavorn Palm Beach Resort

On 24th April 2018, Thavorn Palm Beach Resort held the “Phuket Energy Fair 2018” Seminar for the Provincial Energy Office of Phuket. The seminar was attended by many authorities, including the Vice Governor of Phuket.

The event was led by Khun Wiroj Damkong the Director of Phuket’s Provincial Energy. Over 200 people attended the whole day event, with various companies booths showcasing energy-efficient products.

Phuket Energy Fair 2018

จัดนิทรรศการในภูเก็ต

งานสัมมนา Phuket Energy Fair 2018 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท ภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา Phuket Energy Fair ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดพิธี โดยคุณวิโรจน์ ดำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กล่าวเปิดงานที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวนมากกว่า 200 คน

Phuket Energy Fair 2018

งานประชุมพลังงาน 2018

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นที่ทราบในวงกว้าง รวมถึงเพื่อเผยแพร่วิธีการดำเนินมาตรการบริหารจัดการ และพัฒนาการปรับปรุงประสิทธิภาพที่สามารถดำเนินการได้จริงและเกิดเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนให้แก่สถานประกอบการกลุ่มอาคารธุรกิจ/โรงแรม ภายในจังหวัดภูเก็ตได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการต่างๆ จากตัวแทนสถานประกอบการเอกชนภายในจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับคัดเลือกและผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากภาครัฐ ซึ่งทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทางวิชาการแก่บุคลากรในอาคารธุรกิจ/โรงแรม ที่มีความสนใจสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต

Phuket Energy Fair 2018

Phuket Energy Fair 2018

Phuket Energy Fair 2018, การจัดเลี้ยง

โดยไฮไลท์ในงานยังเผยเทคนิคความรู้และแนวทางการลดค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ 4 แห่ง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม, โรงพยาบาล, สถานศึกษา และสนามกอล์ฟ ภายในงานท่านจะยังได้พบกับเวทีสัมมนาพิเศษ! จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับประเทศ ในหัวข้อ “ความท้าทายของสถานประกอบการกับการจัดการพลังงานให้เกิดความยั่งยืน” และ หัวข้อ “การบริหารจัดการพลังงานในอาคารให้ประสบความสำเร็จในยุค Internet of Things”

Phuket Energy Fair 2018, จัดแสดงสินค้า

Phuket Energy Fair 2018

พื้นที่จัดนิทรรศการภูเก็ต

นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า ระบบวิศวกรรมอาคาร และระบบควบคุมพลังงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ

Leave a Reply