• Home
  • /
  • Tag Archives:  งานประชุมภูเก็ต
MICE Venue Standard

มาตรฐานห้องประชุมขององค์กรที่คุณควรรู้

หลายๆคนคงจะเคยได้ยินมาตรฐานห้องประชุม Thailand MICE Venue Standard และ ASEAN MICE Venue Standard ซึ่ง 2 มาตรฐานนี้ถือเป็นมาตรฐานหลักที่หลายๆสถานที่จัดงาน หรือโรงแรมที่ทำห้องประชุมใฝ่ฝันจะได้มาติดประดับหน้าสถานที่จัดงานของตัวเอง เพื่อบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพของสถานที่นั้นๆ Thailand MICE Venue Standard เป็นตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย กำหนดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ที่เห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีเครื่องมือวัดมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในส่วนของสถานที่สำหรับการจัดงานไมซ์ เพื่อเป็นกรอบในการยกระดับมาตรฐานและเอื้อให้ผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในไทย ตลอดจนระดับอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดย TCEB แต่ระดับความเข้มงวดอาจจะมากกว่าในเรื่องของความเป็นสากลในเรื่องของความสามารถด้านภาษาของผู้ให้บริการ และการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานระดับ VIP ส่วนเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐานจะเหมือนกับมาตรฐานของ TMVS ทุกอย่าง ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องผ่านการประเมิน TMVS ก่อนจึงจะเข้าร่วมการวัดประเมินในระดับ ASEAN ได้ ในไทยจึงยังมีน้อยสถานที่จัดงานประชุมที่จะได้ตราสัญลักษณ์นี้

Spica 2018 in Phuket

งานประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสินค้าจาก Husqvarna – Spica 2018 in Phuket

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท ภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับกลุ่มตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Husqvarna จากทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ โดยมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวนมากกว่า 150 คน     ซึ่งภายในงานจะเป็นการฝึกอบรม ร่วมเสวนาและทดสอบสินค้าต่างๆ จากแบรนด์ Husqvarna ที่ได้นำสินค้าที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด และสินค้าใหม่ที่กำลังจะมีการนำเข้าจากต่างประเทศ มาจัดแสดงภายในงานให้ตัวแทนต่างสามารถทดสอบประสิทธิภาพและการทำงานได้     โดยการจัดจะแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ ตามการใช้งานของสินค้า คือ โซนเครื่องตัดหญ้า, โซนสาธิตเลื่อยไฟฟ้า และโซนเครื่องฉีดแรงดันน้ำ ซึ่งตัวแทนที่เข้าร่วมสามารถเลือกชมสินค้าตามความสนใจของตน     นอกจากนี้ยังมีการปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำขอบคุณตัวแทนจำหน่ายและทีมงานด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์มากมาย พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับการแสดงวงดนตรีที่มาสร้างความสนุกสนานภายในงาน  

งานประชุมภูเก็ต, ประชุมสิ่งแวดล้อม

Thailand’s Department of Environmental Conference at Thavorn Palm Beach Resort

On 2-4 April 2018, Thavorn Palm Beach Resort Phuket hosted the annual conference for Thailand’s Department of Environmental. The conference centered on the topic of improving the quality of water in critical water areas and monitoring results. Over 100 government officials from over Thailand attended this two-day annual conference.   การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-16 @ภูเก็ต เมื่อวันที่…

Standard Hotel Meeting in Phuket

งานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรม ปี 2560

กรมการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล     โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต สมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความสนใจ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมเป็นจำนวนมาก     งานประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรมนี้ ได้จัดขึ้นที่ห้องรายา โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ภูเก็ต เวลา 09.00 – 12.00 น. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาเพื่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาพัฒนาปรับปรุงต่อไป

ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม

ปัจจัยสำคัญในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุม

ปัจจุบันรัฐบาลกำลังตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของคุณภาพและการบริการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมในภูเก็ตมีดังต่อไปนี้   ด้านกายภาพ (Physical Component) หมายถึง สภาพทั่วไปของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดประชุม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ด้านเทคโนโลยี (Technology Component) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต   ด้านบริการและการจัดการ (Service and Management Component) หมายถึง การจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากร และระบบการจัดการ ข้อมูลอ้างอิงจาก: คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง   ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นตัวส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบหันมาใส่ใจกับคุณภาพของสถานที่และการบริการมากขึ้น รวมถึงการรักษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่จัดประชุมที่ได้มาตรฐาน บรรยากาศดี และการบริการที่เป็นเลิศ Thavorn Hotels & Resorts, Phuket ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sales@phuketmeetingconference.com