• Home
  • /
  • Tag Archives:  สถานที่จัดประชุม
ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม

ปัจจัยสำคัญในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุม

ปัจจุบันรัฐบาลกำลังตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของคุณภาพและการบริการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมในภูเก็ตมีดังต่อไปนี้   ด้านกายภาพ (Physical Component) หมายถึง สภาพทั่วไปของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดประชุม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ด้านเทคโนโลยี (Technology Component) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต   ด้านบริการและการจัดการ (Service and Management Component) หมายถึง การจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากร และระบบการจัดการ ข้อมูลอ้างอิงจาก: คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง   ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นตัวส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบหันมาใส่ใจกับคุณภาพของสถานที่และการบริการมากขึ้น รวมถึงการรักษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่จัดประชุมที่ได้มาตรฐาน บรรยากาศดี และการบริการที่เป็นเลิศ Thavorn Hotels & Resorts, Phuket ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sales@phuketmeetingconference.com

สถานที่จัดประชุม, จัดประชุมในภูเก็ต, meeting in phuket

สิ่งสำคัญในการเตรียมงานจัดประชุมสัมมนา | จัดงานในภูเก็ต

ในการจัดประชุมสัมมนาแต่ละครั้งต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายมาทํางานร่วมกัน เพื่อให้ การดําเนินงานประชุมนั้นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในเวลาทีกําหนด และ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านั้น คือ   รูปแบบของงาน (Concept) สิ่งแรกที่ต้องนึกถึง คือ รูปแบบการจัดงาน แน่นอนว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่างานที่จะจัดเป็นงานอะไร ก็จะไม่สามารถดำเนินการในเรื่องต่อไปได้ ดังนั้นเราต้องรู้การว่างานจะจัดออกมาในรูปแบบไหน จำนวนผู้เข้าร่วมเท่าไร เพื่อนำไปวางแผนต่อในส่วนของค่าใช้จ่าย และ การหาสถานที่ต่อไป   งบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget) ค่าใช้จ่ายถือเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึง เพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่มี ซึ่งปัจจุบันหลายสถานที่รับจัดงานมักจะทำออกมาเป็นราคาแพ็คเกจสำให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ทั้งยังเป็นการคุมงบประมาณไม่ให้เกินตามที่เจ้าของงานต้องการได้     ทีมดูแลการจัดงาน (Professional Team) ในการจัดงานก็ต้องมีการจัดตั้งทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เข้ามาดูแล เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ และออกมาเป็นที่น่าประทับใจ   สถานที่ (Location) เมื่อได้รูปแบบงาน, งบประมาณ และ ทีมงานพร้อมแล้ว สิ่งต่อไป คือ สถานที่จัดงาน ซึ่งแต่ละงาน ล้วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการจัด เช่น ต้องการติดทะเล, สถานที่ในเมือง, ที่จอดรถสะดวก หรือ ใกล้รถไฟฟ้า…