• Home
  • /
  • Tag Archives:  งานเลี้ยงภูเก็ต
meeting room in phuket, Nakalay Meeting Room

รูปแบบการจัดห้องประชุมโรงแรมในภูเก็ต

หลายครั้งที่เวลาเราไปติดต่อสอบถามหาสถานที่สำหรับการจัดประชุม คำถามที่เรามักจะได้ยินจากฝ่าย Sales ของสถานที่นั้นๆ ถามกลับมาบ่อยๆ คือ จำนวนแขกผู้ร่วมงาน และรูปแบบของโต๊ะการจัดประชุม ซึ่งรูปแบบเหล่านั้นก็จะขึ้นอยู่กับประเภทตามความเหมาะสมของงาน ซึ่งรูปแบบต่อไปนี้คือ รูปแบบการจัดโต๊ะประชุมในปัจจุบันที่โรงแรมชั้นนำในภูเก็ต ต่างนิยมใช้ในการจัดงานต่างๆ ดังนี้   1. Theater ถือเป็นการจัดห้องประชุมแบบพื้นฐานที่นิยมใช้ในงานประชุมสัมมนา หรือ กิจกรรมอบรมวิชาการต่างๆ มีจุดสนใจเพียงจุดเดียวคือที่ผู้พูด ทั้งยังสามารถใช้พื้นที่ในห้องประชุมได้อย่างคุ้มค่าและเต็มพื้นที่ เพราะจะตั้งเพียงเก้าอี้ ซึ่งการจัดรูปแบบนี้จะเหมาะสำหรับการประชุมกับคนจำนวนมากและเน้นการบรรยายเนื้อหา แต่ถ้าสถานที่คับแคบเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดและน่าเบื่อ   2. Classroom รูปแบบอาจจะดูคล้ายกับแบบ Theater แต่ต่างกันตรงที่มีโต๊ะเสริมเข้ามาเพิ่ม ซึ่งชื่อก็ระบุอยู่แล้วว่าเป็นรูปแบบของห้องเรียน ส่วนมากการประชุมลัษณะนี้จะมีกระดาษ ดินสอ และ น้ำดื่มวางไว้อยู่บนโต๊ะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้บันทึกรายละเอียดโครงการได้   3. Banquet เป็นรูปแบบที่นิยมกันมากในการจัดเลี้ยงงานแต่ง งานสังสรรค์บริษัท การจัดรูปแบบนี้อาจจะเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือ การจัดแบบโต๊ะจีนนั้นเอง จะใช้เป็นโต๊ะกลม ประมาณโต๊ะละ 5-10 คน บรรยายาศจะเน้นไปทางให้ผู้ร่วมงานได้สร้างความสนิทสนม และสนุกสนานในการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร แต่ถ้าจัดที่นั่งแน่นมากเกินไปก็อาจทำให้รู้สึกอึดอัดได้   4. Cocktail ถือเป็นรูปแบบการจัดงานที่ได้รับความนิยมมาก…