• Home
  • /
  • Category Archives: Event Blogs
Millennials Generation

The Impact of Millennials on MICE

While opinions on the so-called “millennials” generation may very, their impact on Phuket conference venues and the conference industry as a whole is undeniable. Regardless of what you think of those born since 1985, they are the largest generation since the Baby Boomers and they are are now a major part of the workforce, so…

ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงของไทย

ประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงของไทย

วันลอยกระทงถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของคนไทย จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งมักจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา จึงมักจะเห็นในหลายพื้นที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงตามบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป   ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ประเทศไทยรับเข้ามาปฏิบัติ ตำนานกล่าวไว้ว่าในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยนำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากการทำจากดอกบัวเป็นต้นกล้วยเพราะดอกบัวดังกล่าวหายากและมีน้อยจึงใช้ต้นกล้วยทำแทนแล้วดูไม่สวยจึงใช้ใบตองมาพับแต่งจนสวยในที่สุดจนสืบทอดมาจนปัจจุบัน…(ขอขอบคุณข้อมูลจาก th.wikipedia.org)     โดยในแต่ละภูมิภาคของไทยก็จะมีประเพณีและชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ภาคเหนือ มักนิยมทำโคมลอย จึงเรียกว่า ยี่เป็ง หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่งนับวันตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองในแบบไทย) ภาคอีสาน เรียกว่า สิบสองเพ็ง หมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ภาคกลาง ในกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดงานวัดภูเขาทอง ราว 7-10 วัน ก่อนงานลอยกระทง และจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทง ภาคใต้ มีการจัดงานลอยกระทงในแต่ละพื้นที่ มีการประกวดการทำกระทง เป็นต้น

meeting in phuket

Preparing a Winning Event Proposal

Before you go booking your Phuket conference venue, you’re obviously going to need to pitch your event idea. Preparing a proposal is getting harder in the current business environment, as budgets are tighter, lead times are shorter and expectations are higher. Writing and delivering the perfect event proposal is quite challenging, so here are a…

MICE Hotel in Phuket

Essential Facilities for a MICE Hotel

When it comes to choosing a good Phuket conference venue, there are certain facilities which it are pretty much essential. These are the kinds of elements which can make or break a conference; without them, coherent organisation is next extremely problematic and tiresome. When you are booking your meeting space, be sure to look out…

ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม

ปัจจัยสำคัญในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุม

ปัจจุบันรัฐบาลกำลังตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของคุณภาพและการบริการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมในภูเก็ตมีดังต่อไปนี้   ด้านกายภาพ (Physical Component) หมายถึง สภาพทั่วไปของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดประชุม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ด้านเทคโนโลยี (Technology Component) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต   ด้านบริการและการจัดการ (Service and Management Component) หมายถึง การจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากร และระบบการจัดการ ข้อมูลอ้างอิงจาก: คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) ฉบับปรับปรุง   ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นตัวส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบหันมาใส่ใจกับคุณภาพของสถานที่และการบริการมากขึ้น รวมถึงการรักษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่จัดประชุมที่ได้มาตรฐาน บรรยากาศดี และการบริการที่เป็นเลิศ Thavorn Hotels & Resorts, Phuket ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการอย่างมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sales@phuketmeetingconference.com

Phuket-mice-destination

Why Choose Phuket as your MICE Destination?

Considering a destination venue for your upcoming MICE event? Phuket is another attractive destination in Thailand to hold business meetings and events. With the island’s pristine beaches and settings, abundant availability of MICE hotels, and unique culture, Phuket represents a gem MICE city of the Andaman.     Here are reasons why you should pick…

สถานที่จัดประชุม, จัดประชุมในภูเก็ต, meeting in phuket

สิ่งสำคัญในการเตรียมงานจัดประชุมสัมมนา | จัดงานในภูเก็ต

ในการจัดประชุมสัมมนาแต่ละครั้งต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายมาทํางานร่วมกัน เพื่อให้ การดําเนินงานประชุมนั้นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในเวลาทีกําหนด และ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านั้น คือ   รูปแบบของงาน (Concept) สิ่งแรกที่ต้องนึกถึง คือ รูปแบบการจัดงาน แน่นอนว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่างานที่จะจัดเป็นงานอะไร ก็จะไม่สามารถดำเนินการในเรื่องต่อไปได้ ดังนั้นเราต้องรู้การว่างานจะจัดออกมาในรูปแบบไหน จำนวนผู้เข้าร่วมเท่าไร เพื่อนำไปวางแผนต่อในส่วนของค่าใช้จ่าย และ การหาสถานที่ต่อไป   งบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget) ค่าใช้จ่ายถือเป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึง เพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่มี ซึ่งปัจจุบันหลายสถานที่รับจัดงานมักจะทำออกมาเป็นราคาแพ็คเกจสำให้เห็นชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ทั้งยังเป็นการคุมงบประมาณไม่ให้เกินตามที่เจ้าของงานต้องการได้     ทีมดูแลการจัดงาน (Professional Team) ในการจัดงานก็ต้องมีการจัดตั้งทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เข้ามาดูแล เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ และออกมาเป็นที่น่าประทับใจ   สถานที่ (Location) เมื่อได้รูปแบบงาน, งบประมาณ และ ทีมงานพร้อมแล้ว สิ่งต่อไป คือ สถานที่จัดงาน ซึ่งแต่ละงาน ล้วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการจัด เช่น ต้องการติดทะเล, สถานที่ในเมือง, ที่จอดรถสะดวก หรือ ใกล้รถไฟฟ้า…

12345